Преглед на файлове

no related for now

master
Tyler Molamphy преди 2 години
родител
ревизия
32859ce0b6
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +2
    -1
      _layouts/post.html

+ 2
- 1
_layouts/post.html Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@ layout: default
<span class="post-date">{{ page.date | date_to_string }}</span>
{{ content }}
</div>
<!--
<div class="related">
<h2>Related Posts</h2>
<ul class="related-posts">
@@ -23,3 +23,4 @@ layout: default
{% endfor %}
</ul>
</div>
-->

Loading…
Отказ
Запис