My shell script for quickly creating / destorying DigitalOcean droplets https://molamphy.net/code/wrapper-doctl
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Tyler f67b1664ce clean up and comments 5 månader sedan
ocean.sh clean up and comments 5 månader sedan