My shell script for quickly creating / destorying DigitalOcean droplets https://molamphy.net/code/wrapper-doctl
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Tyler f67b1664ce clean up and comments 5 miesięcy temu
ocean.sh clean up and comments 5 miesięcy temu